Pieteikšanās
Izvēlētā apakšnozare
Invalid Input
Ziņas par dalībnieku:
Vārds, Uzvārds
Lūdzu ierakstiet savu vārdu un uzvārdu.
Vecums
Ierakstiet savu vecumu
Dzīvesvietas adrese
Lūdzu ierakstiet savu dzīvesvietas adresi.
Personas kods
Dalībnieka telefona numurs
Dalībnieka e-pasta adrese
Nepareiza e-pasta adrese.
Izglītības iestāde, kurā mācās dalībnieks (skola, klase)
Ziņas par dalībnieka vecākiem
Māte (vārds, uzvārds)
Lūdzu ierakstiet savas mātes vārdu un uzvārdu.
Tālr.:
E-pasts
Nepareiza e-pasta adrese.
Tēvs (vārds, uzvārds)
Lūdzu ierakstiet savas tēva vārdu un uzvārdu.
Tālr.:
E-pasts
Nepareiza e-pasta adrese.
Vai dalībniekam ir veselības problēmas? Kādas?
Dalībnieka intereses un hobiji?
Kāpēc izvēlējies piedalīties projektā, ko Tu sagaidi no projekta?
Kādi ir dalībnieka sasniegumi?